JH Stålindustri är förstahandsvald leverantör för ett antal stora företag inom industrier som livsmedelsindustri, mejeriindustri, kemisk industri, läkemedelsindustri, fiskerinäringen och vattenverk. Vår långa erfarenhet har gett oss stor insikt och expertis inom tillverkning av tankar och processutrustning till dessa industrier. Läs mer om våra enskilda största industrier nedan.