JH Staalindustri A/S - Branche: Fiskeindustri

 

På JH Stålindustri tillverkar vi tankar som används i fiskeindustrin för till exempel produktion av fiskolja och fiskprotein. Vi kan leverera kompletta växter för proteinextraktion och behandling av slutprodukten.

Enzymatisk hydrolys

JH Stålindustri säljer och tillverkar kompletta produktionslinjer för utvinning av fiskproteiner baserat på en enzymatisk hydrolys av fiskavfall. Råprodukten är avgörande för slutresultatet, men det är möjligt att optimera produktionsprocessen så att råvarorna inte bryts ned genom hydrolysprocessen. Här, enligt vår mening, är en batchbaserad process den säkraste vägen till framgång. Råmaterialet dikterar den detaljerade processen. I grund och botten kan alla delar som skär, ben, inälvor och skal hydrolyseras. Testförsök måste dock utföras i varje enskilt fall för att känna till råvarornas kvalitet, renhet och smak, såsom protein och olja.

Den färdiga produkten kan åter säljas som ett kosttillskott, smakförstärkare och / eller djurfoder, beroende på kvalitet.

Från fiskavfall till protein

Våra kunder inom fiskeindustrin har framgångsrikt optimerat sin verksamhet genom att utnyttja potentialen i hittills outnyttjat fiskavfall. Genom den enzymatiska hydrolysprocessen, som använder JH Stålindustris växter, skapas rent återvinningsbart protein. Fiskavfallet måste vara färskt för att bibehålla en hög livsmedelskvalitet. Av samma anledning bör hydrolysanläggningen placeras nära den plats där fiskavfallet skapas. Kapaciteten kan börja med ca. 100 kg rent protein per timme och kan skalas till flera hundra kg per. timme. En årlig mängd avfall bör vara minst 4.000 T.

Behandling med skrapvärmeväxlare

Som en del av hydrolysanäggningarna kan vi på JH Stålindustri också erbjuda skrapvärmeväxlar för värmebehandling av slutprodukten baserat på fiskavfall. Det kan till exempel vara färdigt djurfoder som måste värmas upp och kylas under hela tillverkningsprocessen. Skrapvärmeväxlaren ingår därför oftast i hydrolysanläggningen, som en del av processen från fiskavfall till färdig produkt.

Komplett rengöring med effektivt CIP-system

De flesta tankar av rostfritt stål som vi levererar för hydrolysanläggningar har en inbyggd CIP-lösning. Det säkerställer en enkel och effektiv rengöringsprocess, vilket är tidsbesparande och garanterar en hög hygiennivå i systemet. På JH Stålindustri har vi lång erfarenhet av CIP-tankar och kan ge råd om exakt den skräddarsydda lösningen kunden behöver.

Många års erfarenhet inom fiskeindustrin

På JH Stålindustri har vi lagt ner mycket resurser på att utveckla oss inom hydrolysområdet för fiskeindustrin. Vi har stor insikt i de processer som krävs för att kunna utnyttja potentialen för använt fiskavfall. Vårt fokus på professionalism och kunskap om de processer som används i fiskeindustrin ligger till grund för att vi kan ge råd om den kompletta lösningen för hydrolysanläggningen.

Kontakta JH Stålindustri idag om du vill veta mer om processtankar eller våra procedurer på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post till jhstaal@jhstaal.com.