Buffertanke fra JH Stålindustri

En buffertank är en tank som ingår i en processlinje, där innehållet lagras vid en planerad ”paus” i processen. JH Stålindustri producerar och levererar Rostfria buffertankar i hög kvalitet enligt våra kunders kravspecifikationer. Vi lägger vikt på professionalism och förstår därför att kvaliteten på tanken i processlinjen är avgörande i betydelse för slutproduktens kvalitet. Det är din garanti.

Buffertanken måste passa verksamhetsområdet

En buffertank är en tillfällig lagringstank, men det är inte bara en enkel behållare. Det är viktigt att:

 • Rätt typ av tank väljs som buffertank
 • Buffertanken är lämplig för industrin
 • Olika typer av tankar kan vara buffertankar

Olika typer av tankar kan vara buffertankar

Det spelar ingen roll vilken typ av tank du använder som buffertank. Typ av tank beror bland annat på vad innehållet i tanken är, samt den specifika processlinjen som buffertanken är en del av.

 • Processtankar : Processtankar är trycklösa tankar
 • Trycktankar : Trycktankar är tankar som lagrar innehållet under tryck större än 0,5 bar
 • Silotankar : Silotankar har sitt namn från den runda formen och används oftast utomhus
 • Mobile tankar : Mobile tankar är mindre tankar som kan transporteras runt i produktionen

Alla dessa olika typer av rostfria tankar kan användas som buffertankar och tillverkas enligt kundens kravspecifikationer, så att tankens specifikationer som isolering, ventilation, kranar och andra specifikationer passar exakt processlinjen.

Buffertankar används i många branscher

På JH Stålindusti tillverkar vi rostfria tankar för många olika industrier. Därför vet vi också hur viktiga buffertankarna är för många verksamhetsområden. Vilka bland annat är:

 • Vattenverk
 • Mejeriindustrin
 • Livsmedelsindustrin
 • Farmaceutisk och kemisk industri

JH Stålindustri lägger stort fokus på professionalism

På JH Stålindustri tillverkar vi rostfria tankar enligt våra kunders kravspecifikationer. Vi är fast beslutna att se till att alla standarder uppfylls och att våra kunder har en högkvalitativ tank. Därför kan våra kunder förvänta sig:

 • En grundlig och fördjupad dialog så att vi 100% förstår kundens behov och krav på idén
 • Full spårbarhet på alla material
 • En stor insats för att få kunden att förstå alla tekniska detaljer runt buffertanken. Bland annat använder vi 3D-ritningar för att förbättre denna förståelse
 • Dokumentation av tillverkningsprocessen. Inklusive material och svetscertifikat, ytor, tester och mycket mer

Våra svetsare är certifierade

Tillverkning av högkvalitativa rostfria tankar är ett hantverk. Därför är våra svetsare naturligtvis certifierade enligt PED-kraven, vilket är certifieringar att arbeta med olika:

 • Material
 • Svetsmetoder
 • Väggtjocklekar

Certifieringarna gäller i tre år och därför kan vi garantera att våra svetsare alltid är uppdaterade med de senaste arbetsmetoderna. Det är din garanti för ett väl utfört jobb.

Kontakta JH Stålindustri idag om du vill veta mer om buffertankar eller våra produkter på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post till jhstaal@jhstaal.com.