JH Staalindustri Rørervaerker

JH Stålindustri har utviklet komplekse og effektive røreverk for rustfrie tanker. Vi kan produsere røreverk for behandling av tyktflytende produkter, der det stilles høye krav til skånsom behandling av produktet.

Spesielt tilpassede røreverker for rustfrie tanker

Gjennom årene har vi i JH Stålindustri produsert et stort antall rustfrie røreverker til både trykktanker og prosesstanker. Vi kan levere en komplett løsning der vi har produsert både tank og røreverk, men vi kan også levere røreverk som passer inn i kundens eksisterende tank. Hos JH Stålindustri tilpasser vi røreverkene våre slik at de kan plasseres i hvilken som helst tank, uavhengig av type og størrelse. Vår mangeårige erfaring innen feltet gjør at vi kan beregne forholdene som er viktige for kunden, slik at vi sammen finner den optimale røreverkløsningen.

Kraftige røreverk for rustfrie tanker

Røreverk kan inkluderes i praktisk talt alle typer tanker. Produksjonen av gode røreverk handler veldig mye om tilpasning til den enkelte tanken, samt en god forståelse av tankens bruk. Hos JH Stålindustri er vi eksperter på produksjon av rustfrie tanker med kraftige røreverksløsninger innebygd. Blant annet har vi produserte tanker for næringsmiddelindustrien, der svært tyktflytende produkter har krevd meget kraftige røreverk med høy pumpekapasitet og høyt dreiemoment ved start eller retningsendring. Vår mangeårige erfaring innen feltet gjør det mulig for oss å produsere og gi råd om komplekse røreverksløsninger i rustfritt stål.

Den perfekte røreverksløsningen

Å sørge for riktig omrøring i en tank er langt mer komplisert enn du skulle tro. Det handler ikke bare om å sette en gjenstand med skrapeblad i rotasjon. Det er mange ting du bør vurdere, for eksempel:

 • Er det behov for oppvarming eller kjøling av produktet?
 • Er det større partikler i produktet som må røres?
 • Bør tørre og våte partikler blandes sammen?
 • Har produktet høy viskositet?
 • Hvilken effekt skal røreverket kjøre med?
 • Hvor mange skraperblad trengs?
 • Hvordan skal skrapebladene plasseres?
 • Bør tanken ha bunnkontroll?
 • Er det mest optimalt med en sidemontert eller toppmontert røreverk?

Hos JH Stålindustri har vi mange års erfaring med å lage tanker og røreverker. Derfor kan vi bidra til å beregne alle disse faktorene, slik at vi sikrer effektiv omrøring med riktig røreverksløsning.

JH Stålindustri har stor fagkunnskap

Hos JH Stålindustri produserer vi rustfrie røreverk i henhold til våre kunders kravspesifikasjoner. Vi strever for å sikre at alle standarder blir oppfylt og at kundene våre har et produkt av høy kvalitet. Derfor kan kundene våre forvente:

 • En grundig og grundig dialog slik at vi 100% forstår kundens behov og krav til røreverket.
 • Full sporbarhet på alle materialer.
 • En stor innsats for å sikre at kunden forstår alle de tekniske detaljene rundt røreverket. Vi bruker blant annet 3D-tegninger for å skape denne forståelsen.
 • Dokumentasjon av produksjonsprosessen. Inkludert materiale og sveisesertifikater, overflater, tester og mye mer.

Smedene våre er sertifiserte

Å lage rustfrie røreverk av høy kvalitet er et håndverk. Derfor er våre smeder selvfølgelig sertifiserte i henhold til PED-kravene, som er sertifiseringer for å jobbe med forskjellige:

 • Materialer
 • Sveisemetoder
 • Veggtykkelser

Sertifiseringene er gyldige i 3 år, og derfor kan vi garantere at smedene våre alltid er oppdatert med de nyeste arbeidsmetodene. Det er din garanti for en godt utført jobb.

Kontakt JH Stålindustri i dag hvis du vil vite mer om agitatorer eller våre prosedyrer på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post til jhstaal@jhstaal.com.

Total feie og skrape berøringslegeme

Denne rørverkkombinasjonen brukes i forbindelse med varmeoverføring i tanker som inneholder produkter med høy viskositet som vil belegge tankens indre vegg.

Total sveip og skrap berøringsdel + skrå padler mot flate ledeplater

Denne rørverkkombinasjonen brukes i forbindelse med varmeoverføring i tanker som inneholder produkter med høy viskositet som vil belegge tankens indre vegg og også inneholder store partikler som må holdes jevnt fordelt i tanken.

Total fei uten å skrape med baffel

Denne rørverkkombinasjonen brukes sammen med homogen holdning i tanker som inneholder produkter med høy viskositet.

Totalt bredt – fei mot flat tankbunn

Denne rørverkkombinasjonen brukes i forbindelse med temperaturvedlikeholdsrøring i tanker som inneholder produkter med høy viskositet.