JH Stålindustri leverer mange forskjellige typer rustfrie tanker til vannverk. Blant annet produserer vi filtertanker, oksygeneringstanker, rentvannstanker og mykgjørende søyler. I tillegg har vi for større vannverk ofte bygget sammenhengende systemer med store buffertanker som kan sikre kapasitet i perioder med større toppbelastning. Vi kan derfor ta oss av alle oppgaver i rustfritt stål, og dekke behovene til både store og små vannverk.

Filtertank i rustfritt stål

Når vannet pumpes opp fra bakken og fylles i vannverkets råvannsbassenger, kan det både lukte og smake dårlig. Dette fordi vannet bl.a. har samlet hydrogensulfid, som vi naturlig vil filtrere vekk, og for dette brukes en filtertank. Filtertanker inneholder sand og grus, som har den funksjonen med å filtrere ut jern- og manganoksidene fra grunnvannet som det kan ha tatt opp fra bakken.

I dag bruker mange av Danmarks nesten 3000 vannverk filtertanker i galvanisert eller malt stål, men i fremtiden vil vannverket måtte oppfylle høyere standarder, som for eksempel allerede gjelder meieri- og matindustrien. På den tiden vil filtertanker i rustfritt stål være nødvendig.

Rentvannstanker i rustfritt stål

Rentvannstanker på vannverk er laget av forskjellige materialer, men hvis du velger en rustfri tank fra JH Stålindustri, vil vannverket ditt ha en fremtidssikker løsning med mange fordeler sammenlignet med de tradisjonelle rentvannstankene i underjordisk betong.

Fordelene ved å velge en rustfri tank fra JH Stålindustri inkluderer:

  • Minimere risikoen for bakterievekst
  • Vedlikeholdsfri
  • Ingen avsetning

Rustfrie rentvannstanker er vanligvis plassert innendørs på vannverket. Siden tankene kan være store, kan det i situasjoner være vanskelig å installere dem prefabrikkerte innendørs. Tankene kan selvfølgelig installeres prefabrikkerte, men våre sertifiserte sveisere har også lang erfaring med å montere dem på stedet.

Oppmykningskolonnene: La JH Stålindustri forbedre vannkvaliteten

I mange deler av Danmark er drikkevannet vårt hardt eller kalkholdig. For den enkelte husstand betyr dette i praksis at kalken legger seg på rør og i husholdningsapparater som tilbehør, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Derfor hvitkalker kraner, vannet smaker ikke så godt og tøyet blir ikke så mykt, noe som får husholdningene til å kreve mykere vann. Vannverk i områder med hardt vann har derfor begynt å planlegge mykning av vannet, og det er noen få vannverk som allerede har etablert mykning med mykgjørende søyler.

For å mykne vannet implementeres mykekolonner (også kalt pelletreaktorer) ved vannverket. Med mykgjørende søyler fra JH Stålindustri blir kalk, jern og manganinnhold fjernet fra vannet før det når filtertankene med sand og grus. Oppmykningskolonnene gjør at resten av prosessene ikke belastes i samme grad som før, noe som vil redusere vedlikeholdet av andre tanker i anlegget.

Studier utført av DTU i samarbeid med HOFOR A / S viser at oppmykningskolonnene reduserer jern- og mangankonsentrasjonen med 89-99%, og derfor inneholder belegget på filtersand i de påfølgende filtertankene veldig lite jern og mangan.

JH Stålindustri har mange års erfaring med rustfrie tanker til vannverk

Hos JH Stålindustri har vi mer enn 30 år i bransjen og leverer, i tillegg til våre tanker, kompetanse og kunnskap. Vi har mange års erfaring spesielt med vannverk, så når du velger oss får du et toppkvalitetsprodukt og en partner som alltid strever etter den beste løsningen for den enkelte kunde.

Hos JH Stålindustri produserer vi rustfrie tanker i henhold til våre kunders kravspesifikasjoner. Vi prøver å sikre at alle standarder blir oppfylt og at kundene våre får en tank av høyeste kvalitet.

Derfor kan kundene våre forvente:

  • En stor innsats for å sikre at de forstår alle tekniske detaljer om produktet. Vi bruker blant annet 3D-tegninger for å skape denne forståelsen
  • Dokumentasjon av produksjonsprosessen. Inkludert materiale og sveisesertifikater, overflater, tester og mye mer slik at tanken er godkjent for drikkevann.